O knihovně

"Ideální" knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. "Ideální" knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy "Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět" od Vicki Myron)

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna (asi 1930: 340 svazků, knihovník Adolf Uhl, učitel)

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 29.ledna 2003 zapsána jako "Obecní knihovna v Blatně" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 4448/2003.

Současnost

  • Knihovna slouží jako neoficiální výpůjční místo pro místní obyvatele obce.
TOPlist